Worden wie je zijn mag!

Alles over onze identiteit

Onze identiteit is niet alleen zichtbaar tijdens de Bijbelles. Ze doortrekt alle vakken.

Hoe wij werken aan de kwaliteit van ons onderwijs

Identiteit en kwaliteit horen bij elkaar. Onze identiteit verplicht ons de goede dingen goed te doen.

Naar de brand!

'Wat vind je leuk op school?' vroeg een ouder aan haar kind voor de ouderavond.…

Vijf dominees spreken over biddag

Waarom hebben we de predikanten uitgenodigd Voor de biddag voeren de leerkrachten in de klas een gesprek…

Schoolfotograaf

Elke twee jaar komt de fotograaf op school om portretten en groepsfoto’s te maken. Dit…