Ouderraad

Uit de raadOver de raad

De ouderraad is in het leven geroepen ten behoeve van overleg met het bestuur en om de betrokkenheid van ouders bij het functioneren van de school te bevorderen. De ouderraad bestaat uit negen leden die, volgens de verdeelsleutel uit het Reglement voor…