Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite van de Jan de Bakkerschool. Door het bezoeken van de website en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden en verklaart u eraan gebonden te zijn.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Jan de Bakkerschool is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De Jan de Bakkerschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrechten

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan de Jan de Bakkerschool. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden.