Identiteit

Wie zijn wij?

De Jan de Bakkerschool is een reformatorische basisschool en enige school onder de stichting Reformatorisch onderwijs voor Woerden en omgeving. We zijn een bijzondere school, met de Bijbel als grondslag, die kwalitatief hoogwaardig reformatorisch onderwijs wil aanbieden.

Voor wie willen we dat?

De stichting heeft de school opgericht voor kinderen van reformatorische kerken: kinderen uit de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk, de Oud Gereformeerde Gemeenten en de Protestantse Kerk in Nederland worden in beginsel toegelaten. De school staat open voor kinderen van ouders die instemmen met de grondslag en de doelstelling van de stichting.

Wat willen we bereiken?

Het doel is kwalitatief hoogwaardig reformatorisch onderwijs aanbieden. Dat realiseren we door klassikaal onderwijs te combineren met optimale differentiatie, volgens het onderwijskundig concept ‘Zwols Model’. Onze identiteit komt in de missie ‘Worden wie je zijn mag’ naar voren en in de kernwaarden die op duidelijke plekken in de school hangen en je merkt die ook als je in de school komt. De methoden en de onderwijsaanpak zijn afgestemd op ons doel.

Hoe doen we dat?

Elke dag beginnen we met de Bijbel. In de bijbelverhalen vertellen we van zonde en genade. Het gaat om de vergeving die de Heere Jezus Christus schenken wil. Die genade schittert tegen de achtergrond van de zonde. Daarom spreken we over alle twee. De kinderen leren psalmversjes en bijbelteksten uit het hoofd. De hoogste groepen leren ook vragen en antwoorden uit de Heidelbergse catechismus. Onze christelijke identiteit is niet alleen merkbaar tijdens de bijbelles, maar doortrekt alle vakken en heel ons onderwijs. Gods hand zien we bijvoorbeeld ook in de natuur en de geschiedenis.

Waaruit blijkt dat?

We leren voor het leven en leggen tijdens de lessen de relatie met de natuur, de cultuur en de omgeving. Maar we geloven ook in een leven na dit leven en daarop bereiden we onze leerlingen voor. De tekst ‘God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf’ is daarom zichtbaar in de school en stempelt ons doen en handelen.

Welke relatie is er tussen onze naam en identiteit?

De naam van de school is ontleend aan de eerste martelaar uit ons land, die afkomstig was uit Woerden. Jan de Bakker wilde luisteren naar God en Hem dienen. In 1525 is Jan de Bakker in Den Haag om zijn geloof verbrand.