Kernwaarden

De boom in ons logo verbeeldt groei. We hebben geen schoolregels maar kernwaarden geformuleerd. In het beeld van de boom tonen we onze kernwaarden. De vijf kernwaarden hangen als appels in de boom:

Drukwerk boom 2

Onze kernwaarden hebben hun oorsprong in de Bijbel. ‘God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf’ is daarbij van het allergrootst belang. Het houden van de kernwaarden geeft rust, veiligheid en vertrouwen. Volwassenen moeten kinderen voorleven en de kinderen de inhoud van de kernwaarden aanleren.

Vertrouwen

Dit komt uiting in:

 • vertrouwen op God.
 • klaar staan voor elkaar en luisteren naar elkaar.
 • je veilig voelen om de ander in vertrouwen te nemen.
 • vertrouwen hebben in jezelf.
 • het opnemen voor de ander.
 • beseffen dat niet iedereen te vertrouwen is.

Gehoorzaam

Dit komt tot uiting in:

 • God gehoorzaam zijn. Dit gaat boven alles.
 • gehoorzaam zijn aan je naaste dat daaruit voort vloeit.
 • bij ongehoorzaam zijn horen passende maatregelen.

Eerlijk

Dit komt tot uiting in:

 • het houden van de Tien Geboden, zoals God vraagt.
 • het spreken van de waarheid.
 • naar waarheid handelen.
 • doen wat je zegt.

Respect

Dit komt tot uiting in:

 • eerbied voor de Schepper en voor Zijn Woord.
 • met respect omgaan met Gods schepping.
 • beleefd zijn tegen volwassenen in en buiten de school en ze met ‘U’ aanspreken.
 • oprechte aandacht voor de ander, waarbij verschillen in uiterlijk, intelligentie, opvatting, kleding en karakter er mogen zijn.
 • de ander behandelen, zoals je wilt dat jij behandeld wordt.

Verantwoordelijk 

Dit komt tot uiting in:

 • je bewust zijn van je taken.
 • je plichten naar behoren vervullen.
 • verantwoord omgaan met anderen, materialen, de natuur en het milieu.
 • leren door te doen.
 • fouten maken mag, als je er maar van leert en je fouten herstelt.

Lees hier alle berichten over onze kernwaarden.