Over leergemeenschap Meesters in dialoog

Veel basisscholen beseffen dat ze over hun missie een authentiek verhaal vol relevantie kunnen vertellen aan ouders, partners en overige belanghebbenden. Ook weten ze dat ze een inspirerend gesprek met hen kunnen voeren. Ze onderkennen tevens het belang van goed bestuur en horizontale verantwoording en dialoog. De vraag is alleen: hoe geef je dit handen en voeten?

Leergemeenschap

Coöperatieve leergemeenschap Meesters in dialoog wil het sterke punt van het onderwijs – kennis van leren – gebruiken om de verantwoording en dialoog, professionele expressie, ouderbetrokkenheid en gemeenschapsvorming op de scholen te verbeteren. Dit gebeurt volgens de principes van een leergemeenschap, waarbij de school eigenaar is van zijn eigen leer- en innovatieproces. Het stellen van de goede vragen is hierbij essentieel.

Coöperatie

Meesters in dialoog is ook coöperatief en brengt de leeropbrengst en –ervaringen van de deelnemende scholen bij elkaar. Daarnaast willen deze scholen samen investeren in geschikte middelen. Dit gebeurt in samenwerking met geschikte partners. Deze website is daarvan het resultaat. Meesters in dialoog verkeert momenteel in staat van oprichting.

Vragen

De directeur van deze school deelt graag zijn ervaringen met geïnteresseerden: u kunt met vragen bij hem terecht.