Schooltijden

Bij het vaststellen van het aantal uren les dat de kinderen krijgen, hebben we ons laten leiden door de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs.

De schooltijden voor de diverse groepen zien er als volgt uit:

morgen middag
Maandag 08:30 – 12:15 13:15 – 15:15
Dinsdag 08:30 – 12:15 13:15 – 15:15
Woensdag 08:30 – 12:15
Donderdag 08:30 – 12:15 13:15 -15:15
Vrijdag 08:30 – 12:15 13:15- 15:15

De kleutergroepen hebben op vrijdag vrij.