Vervoer

De kinderen die buiten Woerden wonen, kunnen in principe gebruik maken van het schoolvervoer. Ten behoeve van het schoolvervoer zijn drie bussen beschikbaar, die zijn ondergebracht in een aparte vervoersstichting.

De contactpersoon van de vervoersstichting is dhr. K. Baan.

Vervoerskosten

Ouders betalen per jaar per kind een bedrag. De kosten zijn afhankelijk van de afstand van huis tot de school. Er zijn drie zones:

  • Tot en met 6 km,        € 280,- per kind
  • 7 tot en met 12 km,    € 405,- per kind
  • Meer dan 12 km,        € 530,- per kind

De bedragen worden gebaseerd op de kosten van het vorige cursusjaar. De bedragen worden indien nodig herzien en gelden ook voor hen die slechts gedeeltelijk van het vervoer gebruik maken. Het zal duidelijk zijn dat de werkelijke kosten veel hoger liggen.

Voor nadere informatie over het vervoer verwijzen we naar de schoolgids.