Zwols Model

Van missie naar praktijk

Onze missie luidt “Worden wie je zijn mag”. Dat klinkt mooi, maar hoe is dat in de praktijk. Ons team voert het Zwols Model in.

Wat is het Zwols Model

Het Zwols Model koppelt de verworvenheden van klassikaal onderwijs aan optimale differentiatie. De zorg voor het individuele kind staat centraal, maar dat begint in de groep. De klassikale structuur blijft gehandhaafd. Op vijf niveaus wordt onderwijs gegeven. In een groep zijn de verschillen te groot, maar volledig individueel onderwijs geven is onmogelijk.

Zwols Model in een plaatje

Het Zwols Model wordt in een tekening van een huis uitgebeeld. Dat ziet er als volgt uit:

Zwols Model-001

Vijf vaardigheden

De leerkracht is zich bij elke les bewust van de instructie die gegeven moet worden. Bij effectieve instructie wordt de stof volgens een vaste structuur aangeboden. Zelfstandigheid van kinderen is noodzakelijk om te differentiëren. Daarom starten de kinderen in groep 1 al met een planbord. De juf draagt soms de oranje ketting. De kinderen weten dat ze op dat moment de juf niet kunnen storen. In de hogere groepen is het stoplicht in gebruik. Kinderen leren hun vraag te bewaren. De betrokkenheid van kinderen wordt door activerend lesgeven vergroot. Hierdoor is het rendement van het leren hoger. De leerkrachten zijn gericht op een veilig pedagogisch klimaat, omdat kinderen dan tot leren komen. Algemene kennis van differentiatie is noodzakelijk.