Bestuur

Uit het bestuurSteunt u onze school?

Graag vragen wij uw aandacht voor de financiële situatie van de school. Waar andere scholen kiezen voor een (verwachte) ouderbijdrage, heeft onze school gekozen voor steun in de vorm van vrijwillige giften.


Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures.  


Teldatum: minder leerlingen

Op 1 oktober telden we 207 leerlingen. De teldatum is een belangrijk moment. Het aantal kinderen op deze datum bepaalt hoeveel geld de school het volgende cursusjaar van de overheid krijgt. Het aantal kinderen daalt. Dat baart het schoolbestuur zorgen.