Medezeggenschapsraad

Uit de raadOver de raad

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee leden uit en door het team gekozen en twee leden uit en door de ouders gekozen. De raad toetst het voorgenomen beleid van het schoolbestuur, zoals beschreven in het Statuut van de raad. Namens het bestuur voert…